Postavljanje prve brane u veljač ove godine uspješno je izvedeno.

Nakon niza provedenih međunarodnih natječaja i izbora Brodosplita kao najboljeg graditelja te potpisanih ugovora za gradnju 63 čelične brane koje će biti instalirane na morskim prolazima Malamocco, Chioggia i San Nicolo, što kroz Venecijansku lagunu vode prema Veneciji s ciljem zaustavljanja utjecaja plime na grad, posljednjih je mjeseci u tijeku njihovo instaliranje u morski prolaz Malamocco.

Radi se o drugom morskom prolazu od ukupno četiri kako je predviđeno sustavom obrane od plime i dosada je instalirano 16 mobilnih brana. Čelične brane za prolaz Malamocco su duge 29,5 metara, široke 20 metara i visoke 4,5 metra te su najveće od cijelog sustava brana za tri morska prolaza Venecijanske lagune. Brodosplit je sukladno Ugovoru i potrebama naručitelja izgradio, isporučio i transportirao u Veneciju 43 čelične brane, dok je preostalih 20 za prolaz San Nicolo u različitim fazama proizvodnog procesa (10 je zapakirano i spremno za isporuku, a 10 u izradi).

Više na: www.poslovni.hr